Referat Generalforsamling d. 6.6.21

Generalforsamling i LDN Foreningen

D. 6.6.21 kl. 14.00 via Zoom

 1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent: Lena Søe er valgt som stemmetæller og referent. Anette Møberg er valgt som dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v/ Anette Møberg: se bilag 1
 3. Regnskab v/ kasserer Lena Søe: se bilag 2
 4. Behandling af indkomne forslag:
 • Bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer: Indstillet af bestyrelsen. Godkendt
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe af frivillige (ikke bestyrelsesmedlemmer), der kan hjælpe bestyrelsen med aktuelle opgaver uden at forpligtige sig: Indstillet af Annegrethe Krarup, Godkendt
 • Der laves en liste/vidensbank af frivillige, som bestyrelsen kan trække på ved spørgsmål. Fx læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer, personer med stor viden om forskellige sygdomme/lidelser/behandlingsmetoder mm.: Indstillet af Annegrethe Krarup: Godkendt
 • Oprettelse af et landsdækkende bisidderteam: Indstillet af bestyrelsen, Godkendt
 1. Fastansættelse af kontingent: indstilles som nuværende. Godkendt
 2. Godkendelse af budget, Godkendt
 3. Valg af bestyrelse:
 • Ikke på valg:
  • Heidii Svejstrup Nielsen
  • Elisabeth Wrisberg
  • Lena Søe
  • Ditte Ejersbo Eden
 • På valg:
  • Suzette Thegler: genopstiller ikke
  • Jaqueline Bay: genopstiller ikke
  • Mette Monty Koor: genopstiller ikke
  • Gitte Juhl: genopstiller ikke
  • Dorte Bøgeskov: genopstiller ikke
 • Nye på valg (afstemning er sket via online stemmeseddel forud for generalforsamlingen)
  • Anette Møberg (32 stemmer)
  • Annegrethe Krarup (28 stemmer)
  • Torben Krogh (30 stemmer)
  • Lykke Roi (28 stemmer)
  • Henriette Hobo (15 stemmer)
  • Per Fagerstrøm (16 stemmer)
 • Bestyrelsen mangler således 5 nye medlemmer jf. at vi fremadrettet ønsker 9 i bestyrelsen. Disse 5 er: Anette Møberg, Annegrethe Krarup, Torben Krogh, Lykke Roi og Per Fagerstrøm.
 • Den nye bestyrelse konstituerer sig ved førstkomne bestyrelsesmøde tirsdag d. 8.6.21. 
 1. Valg af revisor. Kjeld Stisen modtager genvalg. Godkendt
 2. Evt. Det var ikke noget til punktet eventuelt, og generalforsamling afsluttes med tak for deltagelse af de fremmødte og tak for god ro og orden.

Bilag 1

Bilag 2