Hvordan virker LDN

Hvordan Virker LDN?

Naltrexon: Naltrexon er et lægemiddel, der binder sig til opioid-/endorfinreceptorerne også kaldet OGF-receptorerne. Herved fortrænges de endorfiner, som tidligere var bundet til receptorerne. Da Naltrexon gives i doser fra 50 mg vil receptorerne være blokerede døgnet rundt og et indtag af opioider fx heroin og morfin vil ikke have effekt.

LDN: Da LDN kun blokerer OGF-receptorerne i et par timer, inden det udskilles naturligt, resulterer dette i en rebound-effekt, hvor både produktion og udnyttelse af OGF er stærkt forøget. Som følge af denne fortrængning bliver de berørte celler mangelfulde i OGF, og der sker tre ting: 

Når LDN’et er blevet metaboliseret, kan de forhøjede endorfiner, der er produceret som følge af rebound-effekten, nu interagere med de flere og mere følsomme receptorer og hjælpe med at regulere cellevækst og immunitet

De forhøjede niveauer af endorfiner varer normalt omkring 18-20 timer. I løbet af disse timer vil endorfiner virker ved at opregulere vitale elementer i kroppens immunceller.

Kliniske forsøg har vist, at forhøjede niveauer af endorfiner vil bevirke en:

Udover at naltrexon binder sig til opioidreceptorer, binder naltrexon sig til immuncellerne kaldet Toll Like Receptors (TLR). Der er 13 TLR’er, og hidtil har man fundet ud af, at naltrexon kun binder sig til to af dem; TRL4 og TRL9. Dette er vigtigt, fordi TLR-receptoren er en del af det medfødte immunsystem og påvirker de inflammatoriske markører. Toll-Like receptorer har mange interaktioner med mange molekyler. (Kilde: https://www.immunetherapeutics.com/wp-content/uploads/2014/10/Immune_Therapeutics_Low_Dose_Naltrexone_Fact-Sheet_for_Doctors-.pdf )

LDN interagerer direkte med specifikke receptorer på gliaceller i hjernen og rygmarven. Gliaceller eller glia er immun- og støtteceller, der omgiver nervecellerne som en slags isoleringsmateriale og er meget involveret i reguleringen af smerte systemer, neuroinflammation og nogle neurologiske sygdomme ved Multiple Sclerose, Alzheimer, Parkinsons sygdom, Autisme, ALS, Infektioner i hjernen mv.

Når smertesignalerne bliver kroniske aktiveres gliacellerne og begynder at frigive inflammatoriske kemikalier. Disse inflammatoriske kemikalier irriterer nervecellerne omkring dem og får dem til at blive overfølsomme over for smerte. (Kilde: Three Letters You Need to Know If You Have Fibromyalgia: LDN — Dr Ginevra Liptan (accurateclinic.com)