LDN Foreningen støtter forskningen

Indehaver af smerteklinikkerne Min-Smerte og Horsted Institute, Tina Horsted, har opsat et observationsstudie på de ca. 1245 patienter, der har fået LDN på de 2 smerteklinikker.

Effekten af LDN skal undersøges ift.

– hvor mange har opnået positiv effekt af LDN?

– hvilken eksisterende medicin er reduceret og hvor meget?

– hvor mange % har opnået mere end 30% smertereduktion på VAS?

– hvor mange % har opnået bedre livskvalitet?

– hvor mange % har øget søvnkvalitet? – hvor mange har øget funktionsniveau?

– hvor mange % rapporterer bivirkninger? Hvilke bivirkninger?

Studiet financierens af LDN Foreningen og vil publiceres i Ugeskrift for Læger og i medierne med LDN Foreningens medvirken.

Studiet startes nu og forventes afsluttet 01.01.2024