Referat fra 25/11 2018

Referat fra 25/11 2018

Alt der foregår på møderne er fortroligt, hvorfor dette referat er kortet af.

Generalforsamlingen gik godt, der var ca. 35 fremmødte hvoraf 32 stemte. 135 havde stemt via mail.
Journalisten lovede at skrive et fint stykke om foreningen – han har sat sig rimeligt godt ind i, hvad LDN er.
Efter afstemningen blev det hurtigt besluttet, at alle kandidater skal være med i bestyrelsen, da vi har brug for mere end 2 suppleanter, idet vi er sårbare mennesker.

Stemmefordeling:


Henrik, Elisabeth, Lena, Heidii og Anette holdt et kort møde bagefter.
Vi gennemgik vedtægterne, så vi hurtigst muligt kan få et cvr.nr. og derefter en konto og forsikring.
Eftersom alle i bestyrelsen ikke var tilstede, er det kun Lisa, der har fået en post: kasserer.
De resterende poster fordeles i januar til det konstituerende bestyrelsesmøde d. 27/1 2019. Første bestyrelsesmøde er vigtig, så vi kan lære hinanden at kende, herefter kan vi evt. lave møder via nettet, hvis det er svært at samles.

Hjemmeside:

Hjemmesiden laves fremover af Heidii.

Foredrag:

Anette vil fortsætte med at holde foredrag.
Prisen for foredrag i 2019:
Op til 30 personer: 1500 kr. + kørsel
Over 30 personer: 2000 kr. + kørsel

Kontingent:

Kontingent bliver 200 kr. det første år, men kan genforhandles til næste generalforsamling. Hvis man melder sig ind senest 31/12- 2018 er prisen for det første år kun 125 kr.

Næste bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde er søndag d. 27.1.2019 kl. 13.00 hos Anette, Torvegade 38, 7323 Give