Online søvnkursus “Sov bedre, allerede i nat”

Online søvnkursus ”Sov Bedre, allerede i nat”

Onlineforedrag tirdag 7. maj kl. 16:00

Oplægsholder

 Liselotte Rønne, speciallæge i almen medicin, psykoterapeut MPF, mindfulness- instruktør og søvnvejleder.

Hvem er jeg

Mit navn er Liselotte Rønne.

Jeg er speciallæge i almen medicin, psykoterapeut MPF, mindfulness-instruktør og søvnvejleder.

Som praktiserende læge gennem mange år har jeg mødt rigtigt mange mennesker med søvnløshed.

I starten af min karriere havde jeg ikke mange redskaber at hjælpe patienterne med, men da jeg selv blev søvnløs efter nogle stressende år, fandt jeg ud af, at det at være søvnløs og finde sin søvn igen er en proces, som tager tid, og hvor man har brug for en støttende hånd til at hjælpe sig. Desuden er det sjældent nok blot med en kort vejledning i de søvnhygiejniske tiltag. Der skal oftest flere ting i spil, når søvnløsheden har varet længe.

Mens jeg var praktiserende læge i Hundested fra 1998-2014, uddannede jeg mig til psykoterapeut. Det har givet mig en viden om de mønstre, vi tager med os i livet fra barndommen, som kan forstyrre vores velbefindende, inklusive vores søvn.

Mit mønster var fx, at jeg skulle være dygtig. Men med dette mønster fulgte, at jeg hele tiden pressede mig selv, og det blev jeg søvnløs af. Min uddannelse til mindfulness-instruktør hjalp mig til at finde den indre ro og dermed en bedre søvn.

Mindfulness er en metode til at sætte forstyrrende tanker på afstand, således, at man kan leve i nuet og ikke i fortidens problemer eller bekymringer for fremtiden.

Søvnvejlederuddannelsen gav mig den vigtigste viden om søvn, som gjorde, at jeg endelig fandt min søvn igen. Al denne erfaring har jeg gennem mange år brugt til at hjælpe søvnløse til at finde deres søvn igen.

På onlinekurset ”Sov Bedre, allerede i nat” har jeg samlet den vigtigste viden til dig, så du også kan finde din søvn igen.

Mvh, Liselotte Rønne

Kursusbeskrivelse

Søvn og søvnløshed

 Søvn er den vigtigste ressource vi har til et godt og sundt liv.

Søvn regulerer vores fysiske sundhed ved at styrke vores immunforsvar, rydde op i dagens slid på kroppen, regulere vores blodsukker, blodtryk, og mange andre vitale fysiologiske funktioner.

Søvnen rydder op i de følelser, som har været i spil i løbet af dagen, men også gamle uafsluttede følelser lindres af søvn. Vi bliver i bedre humør, når vi har sovet godt, vi har mere tillid til os selv og andre, og bliver mere socialt afbalancerede.

Mentalt sørger søvnen for at vi husker bedre, og at vi kan koble gamle erfaringer med nye. Når vi bliver søvnløse af den ene eller anden årsag, bliver vi utilpasse, får hovedpine, bliver i dårligt humør, mister energien og får nemmere fysiske og psykiske sygdomme.

Er søvnløsheden længerevarende har vi brug for hjælp til at finde vores søvn igen, da energien og tålmodigheden er på lavpunktet. Her er det vigtigt at hjælpen er bred og omsorgsfuld. Det håber jeg, du finder på dette online-kursus.

Indhold

 Online-kurset er en bred vifte af viden om søvn, om de vigtigste hjælpemidler, om den lægelige behandling af søvnløshed, og flere øvelser samt en mindfulness-meditation, som er set flere end 70.000 gange på YouTube. Den er til fri download.

Du får en kick-start, så du allerede kan sove bedre i nat, blot ved at gennemgå det første modul. Dernæst kommer der et modul, hvor du lærer at forstå, hvorfor du er blevet søvnløs, og hvad du kan gøre ved det.

Næste modul fortæller om søvnens natur. Vigtig viden for at forstå, hvorfor anbefalingerne i kurset er som de er. De næste to moduler giver dig redskaber til at finde din søvn med bl.a søvnhygiejneråd, information om søvnpresmetoden og de vigtigste hjælpemidler, du får brug for, samt øvelser til at aflære dig bekymringstanker.

Hvis du fortsat ikke kan sove, er der et modul, hvor du får mere intensiv vejledning i fx den lægelige behandling af søvnløshed, psykoterapeutisk vejledning og lidt om ADHD og søvn.

Sluttelig er der ekstra ressourcer i form af litteratur- og andre henvisninger, mindfulness- meditation og et worksheet til download, som du kan bruge til at følge din egen udvikling i din søvn.

NB! Alle moduler er opdelt i små korte videoer, som du kan se helt i dit eget tempo.

Det er også muligt at blive tilknyttet en Facebook-side: Sov Bedre, med Liselotte Rønne, hvor du kan stille spørgsmål til mig og andre, som er på kurset.

Målgruppe

 Alle med længerevarende søvnløshed. Dog er kurset ikke baseret på søvnløshed på baggrund af søvnsygdomme, som fx narkolepsi eller søvnapnø.

Link til kursus:

https://liselotte-roenne.thinkific.com/courses/sov-bedre-sovnkursus

Link til søvnmeditation på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=kZYP2eZQxzY&t=192s