Links til undersøgelser og forskning

Links til undersøgelser og forskning

LDN for Rheumatoid Arthritis:

Artikel om LDNs effekt ved reumatoid artrit

https://www.woodlandhillspharmacy.com/ldn-rheumatoid-arthritis/

Low-dose naltrexone (LDN): A promising treatment in immune-related diseases and cancer therapy:

I denne artikel gennemgås LDNs farmakologiske funktioner og mekanismer samt dets kliniske terapeutiske potentiale.

Inden for et specifikt doseringsvindue kan LDN fungere som en immunmodulator ved flere autoimmune sygdomme og ondartede tumorer samt lindre symptomerne på nogle psykiske lidelser. Resultaterne af stigende undersøgelser indikerer, at LDN udøver sin immunregulerende aktivitet ved at binde sig til opioidreceptorer i eller på immunceller og tumorceller.

Disse nye opdagelser indikerer, at LDN kan blive et lovende immunmodulerende middel i behandlingen for kræft og mange immunrelaterede sygdomme.

https://www.immunetherapeutics.com/wp-content/uploads/2018/08/Low-dose-naltrexone-LDN-A-promising-treatment-in-immune-related-diseases-and-cancer-therapy.pdf?fbclid=IwAR3wNH0hML_60SHTrXgDWXK8oQcnQLsVsu5Hlv3QjROudtRN2-tegsTXNhw

Serious adverse events reported in placebo randomized controlles trials of oral naltrexone: a systematic review and meta-analysis:

Alvorlige bivirkninger rapporteret i placebo randomiserede kontrollerede forsøg med oral Naltrexon (alle doser fra 3 til 250 mg): en systematisk gennemgang og metaanalyse: Denne systematiske gennemgang og metaanalyse fandt ingen tegn på forskel i risiko for alvorlige bivirkninger for oral Naltrexon sammenlignet med placebo. ”Alle bivirkninger blev rapporteret til at være milde til moderate.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6332608/?fbclid=IwAR3vQb6qbaoCs9kKp_0o4tEiSFGAiBvda0DX5j1Ksg_xw9KkZo7YajMt67A

Side Effects reported from LDN Clinical Trials (Placebo vs. LDN):

Undersøgelse af bivirkninger ved LDN og placebo i clinical trials.

http://ldnnow.com/55401.html?fbclid=IwAR0JVzLdDCF8c0-yYAWSl19Y6klOJfJuoe0SLZAb65Jvccmwc7c0gf2qPO0

Reversal of Signs and Symptoms of a B-Cell Lymphoma in a Patient Using Only Low-Dose Naltrexone:

Caserapport. Reducering af tegn og symptomer på en B-celle lymfom hos en patient, der kun bruger LDN:https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1534735407306358

The Long-term Survival of a Patient With Pancreatic Cancer With Metastases to the Liver After Treatment With the Intravenous -Lipoic Acid/Low-Dose Naltrexone Protocol:

Caserapport. Den langsigtede overlevelse af en patient med bugspytkirtel

Kræft med metastaser i leveren efter behandling med LDN og alpha liponsyre. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1534735405285901

Naltrexone’s Impact on Cancer Progression and Mortality: A Systematic Review of Studies in Humans, Animal Models, and Cell Cultures:

Naltrexons indvirkning på kræftprogression og dødelighed: En systematisk gennemgang af undersøgelser hos mennesker, dyremodeller og cellekulturer. Desværre kun resume.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33337537/

Naltrexone at low doses upregulates a unique gene expression not seen with normal doses: Implications for its use in cancer therapy:

En gennemgang af LDNs virkemekanismer ved cancer.

https://www.spandidos-publications.com/ijo/49/2/793

Low dose naltrexone (LDN) enhances maturation of bone marrow dendritic cells (BMDCs):

LDNs virkning på knoglemarvsdendriske celler. Undersøgelsen giver en forklaring på virkemåden for ​​LDN i immunregulering og en begrundelse for fremtidig anvendelse af LDN til at forbedre værtsimmunitet i cancerterapi. Desværre kun abstract.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24455776/

Targeting the opioid growth factor: opioid growth factor receptor axis for treatment of ovarian cancer:

LDN som en mulig behandling af cancer i æggestokke. Desværre kun abstract.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23856908/

Link til LDN Research Trust’ side med deres samlede links.

https://ldnresearchtrust.org/content/ldn-and-cancer

LDN & Cancer – THE GAME CHANGER:

Denne film undersøger måden, hvorpå LDN bruges i Storbritannien og i Nordamerika til at behandle kræftpatienter med overraskende resultater.

Dr. Wai Liu forklarer, hvordan et nyt behandlingsregime bliver brugt på ST Georges hospital i London, og Dr. Akbar Khan fra Toronto, Canada beskriver, hvordan han bruger LDN til at behandle sine patienter i sin cancerpraksis.

https://www.youtube.com/watch?v=r4quvjDiXcY

Low-dose naltrexone plays antineoplastic role in cervical cancer progression through suppressing PI3K/AKT/mTOR pathway:

LDN spiller antineoplastisk rolle i livmoderhalskræftprogression gennem undertrykkelse af PI3K/AKT/mTOR-pathway. Forsøg på mus.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7859308/

Low-dose naltrexone (LDN): A promising treatment in immune-related diseases and cancer therapy:

Low-dose naltrexone (LDN): A promising treatment in immune-related diseases and cancer therapy:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29885638/ Desværre kun resume men hele artiklen ligger andet sted her på hjemmesiden HER på fb i gruppen ”LDN Foreningens gruppe for medlemmer”

Low Doses Naltrexone: The Potential Benefit Effects for its Use in Patients with Cancer:

LDN hæmmer celleproliferation in vivo. LDN kan reducere tumorvækst ved at interferere med cellesignalering samt ved at modificere immunsystemet. Det fungerer som en opioidvækstfaktor receptor (OGFr) antagonist, og OGF-OGFr aksen er en hæmmende biologisk vej til stede i humane cancerceller og væv, og er et mål for behandling med LDN. Kliniske forsøg har foreslået en eller flere unikke mekanismer, der gør det muligt for LDN at påvirke tumorer. LDN viser lovende resultater for personer med primær kræft i blære, bryst, lever, lunge, lymfeknuder, tyktarm og endetarm. Denne korte gennemgang giver yderligere bevis for at understøtte LDNs rolle som et anticancermiddel. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33504322/ Desværre kun abstract.

Low-dose naltrexone (LDN): A promising treatment in immune-related diseases and cancer therapy:

I denne artikel gennemgås LDNs farmakologiske funktioner og mekanismer samt dets kliniske terapeutiske potentiale.

Inden for et specifikt doseringsvindue kan LDN fungere som en immunmodulator ved flere autoimmune sygdomme og ondartede tumorer samt lindre symptomerne på nogle psykiske lidelser. Resultaterne af stigende undersøgelser indikerer, at LDN udøver sin immunregulerende aktivitet ved at binde sig til opioidreceptorer i eller på immunceller og tumorceller.

Disse nye opdagelser indikerer, at LDN kan blive et lovende immunmodulerende middel i behandlingen for kræft og mange immunrelaterede sygdomme.

https://www.immunetherapeutics.com/wp-content/uploads/2018/08/Low-dose-naltrexone-LDN-A-promising-treatment-in-immune-related-diseases-and-cancer-therapy.pdf?fbclid=IwAR3wNH0hML_60SHTrXgDWXK8oQcnQLsVsu5Hlv3QjROudtRN2-tegsTXNhw

A double-blin, placebo-controlled, randomized trial of PXT3003 for the treatment of Charcot-Marie-Tooth type 1A:

Kombinationsbehandling I op til 15 mdr. med baclofen, Naltrexon og sorbitol har i et fase 3 studie med 323 deltagere vist, at det kan være en lovende behandling, idet symptomerne blev signifikant forbedrede. Behandlingen havde en god sikkerhedsprofil og var veltolereret.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8520617/

Naltrexone a potential therapeutic candidate for COVID-19:

LDN som et potentielt middel mod covid-19. LDN undertrykker induceret pro-inflammatorisk cytokinfrigivelse hvilket reducerer forekomsten af covid-lungebetændelse og multiorgansvigt. Desuden viste LDN også sin aktivitet ved at hæmme virus’ formering.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7544934/

Safety and torability of low dose naltrexone therapy in children with moderate to severe crohn’s disease: a pilot study:

LDN blev godt tolereret uden nogen alvorlige bivirkninger hos børn i alderen 8-17 år med moderat til svær Crohns sygdom. 25% af dem, der blev behandlet med LDN, blev anset for at være i remission, og 67% havde forbedret sig med mild sygdomsaktivitet ved afslutningen af undersøgelsen. Livskvaliteten blev forbedret med LDN-behandling. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586944/

Therapy with the Opioid Antagonist Naltrexone Promotes Mucosal Healing in Active Crohn’s Disease: A Randomized Placebo-Controlled Trial:

80 % af dem, der blev behandlet med LDN, havde et fald på mindst 70 point i CDAI-score sammenlignet med 40 % af de placebobehandlede patienter. Efter 12 uger udviste 78 % af forsøgspersonerne behandlet med LDN et endoskopisk respons som indikeret ved et 5-punkts fald i Crohns sygdoms endoskopiindeksets sværhedsgrad fra baseline sammenlignet med 28 % respons hos placebobehandlede kontroller, og 33 % opnåede remission med en CDEIS-score <6, hvorimod kun 8 % af dem, der fik placebo, viste den samme ændring.

LDN forbedrer den kliniske og inflammatoriske aktivitet hos personer med moderat til svær Crohns sygdom sammenlignet med placebo-behandlede kontroller. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381945/

Low dose naltrexone for induction of remission in Crohn’s disease:

To undersøgelser: En undersøgelse vurderede effektiviteten og sikkerheden af 12 ugers LDN-behandling sammenlignet med placebo hos voksne patienter. Den anden undersøgelse vurderede otte ugers LDN-behandling sammenlignet med placebo hos pædiatriske patienter. Det primære formål med den pædiatriske undersøgelse var at vurdere sikkerhed og tolerabilitet.

Undersøgelsen af voksne patienter rapporterede, at 30 % af LDN-behandlede patienter opnåede klinisk remission efter 12 uger sammenlignet med 18 % af placebopatienterne.

Undersøgelsen af børn rapporterede, at 25 % af LDN-behandlede patienter opnåede klinisk remission sammenlignet med ingen af patienterne i placebogruppen. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010410.pub3/full

Low dose Naltrexone for induction of remission in inflammatory bowel disease patients:

IBD patienter, der ikke var i remission og ikke reagerede på konventionel behandling, blev tilbudt at påbegynde LDN som en samtidig behandling. I alt 47 IBD-patienter, der blev ordineret LDN blev fulgt prospektivt i 12 uger.

LDN inducerede klinisk forbedring hos 74,5 % og remission hos 25,5 % af patienterne. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845217/

The Effect of Low-Dose Naltrexone on Medication in Inflammatory Bowel Disease A Quasi Experimental Before-and-After Prescription Database Study:

En undersøgelse af, hvorvidt initiering af LDN-behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) blev efterfulgt af ændringer i udlevering af relevant medicin. En kvasi-eksperimentel før og efter undersøgelse efter en pludselig stigning i LDN-brug i den norske befolkning i 2013.

Resultater antyder, at initieringen af LDN i IBD efterfølges af reduceret dispensering af adskillige lægemidler, der er væsentlige i behandlingen af CD og UC. https://www.researchgate.net/publication/322862240_The_Effect_of_Low-Dose_Naltrexone_on_Medication_in_Inflammatory_Bowel_Disease_A_Quasi_Experimental_Before-and-After_Prescription_Database_Study

Treatment of Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Using Low Dose Naltrexone (LDN):

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) er et neuropatisk smertesyndrom, som involverer gliaaktivering og central sensibilisering i centralnervesystemet. Her beskriver vi positive resultater af to CRPS-patienter, efter at de blev behandlet med LDN, i kombination med andre CRPS-terapier. Fremtrædende CRPS-symptomer forsvandt hos disse to patienter, inklusive dystoniske spasmer og fikseret dystoni, efter behandling med LDN. LDN, som er kendt for at antagonisere den Toll-lignende Receptor 4-vej og dæmpe aktiverede mikroglia, blev brugt hos disse patienter, efter at konventionel CRPS-farmakoterapi ikke kunne undertrykke deres genstridige CRPS-symptomer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3661907/

Low-Dose Naltrexone Use for Patients with Chronic Regional Pain Syndrome: A Systematic Literature Review:

En gennemgang af eksisterende litteratur. 29 artikler med fokus på kroniske smertesyndromer samt smertefulde reumatologiske lidelser og neurologiske lidelser blev gennemgået.

Vi fandt, at LDN-behandling var positivt forbundet med symptomlindring hos patienter, der oplevede kroniske smerter, dystoni og søvnforstyrrelser.

https://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=NzI1OQ%3D%3D&journal=136

Naltrexone and Scopolamine Rapidly Reduce Symptoms of Major Depressive Disorder (MDD): A Double Blinded Randomized Controlled Pilot Study:

Lavdosis Naltrexon og Scopolamin reducerer hurtigt symptomer på alvorlig depressiv lidelse:

https://www.scirp.org/pdf/OJD_2019011015332894.pdf

Randomized proof-of-concept trial of low dose naltrexone for patients with breakthrough symptoms of major depressive disorder on antidepressants:

Randomiseret bevis på konceptforsøg med lavdosis Naltrexon til patienter med gennembrudssymptomer ved alvorlig depressiv lidelse på antidepressiva:

LDN i tillæg til eksisterende antidepressiva viste en vis fordel for tilbagefald ved depressivt gennembrud. Desværre kun resume.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27736689/

Low Dose Naltrexone in Dermatology:

For nylig har LDN vist sig at forbedre dermatologiske tilstande såsom systemisk sklerose, Hailey-Haileys sygdom, lichen planopilaris og guttat psoriasis. I denne artikel undersøges den eksisterende evidens for brug af LDN i hudsygdomme og dens potentielle anvendelse diskuteres i behandlingen af atopisk dermatitis: https://jddonline.com/articles/low-dose-naltrexone-in-dermatology-S1545961619P0235X/

The Lowdown on Low-Dose Naltrexone: LDN er en alternativ antiinflammatorisk behandling som bør overvejes til patienter med inflammatoriske hudsygdomme.

https://cdn.mdedge.com/files/s3fs-public/CT105001017_e.PDF

Low Dose naltrexone: Effects on medication in rheumatoid and seropositive arthritis: A nationwide register-based controlled quasi-experimental before-after study:

Medicinforbruget ved leddegigt falder ved længerevarende brug af LDN:

Resultaterne af denne undersøgelse antyder, at vedvarende anvendelse af LDN fører til reduceret udlevering af flere lægemidler, der anvendes i reumatoid og seropositiv arthritis, muligvis på grund af LDNs terapeutiske virkninger. Randomiserede kliniske forsøg skal udføres for at undersøge, om LDN har en plads i behandlingen af reumatisk sygdom, enten som et alternativ eller som et supplement til etableret farmakoterapi. Det udløbne patent på Naltrexon gør kommercielle studier usandsynlige, men de lave omkostninger og LDNs enestående sikkerhedsprofil gør det til en attraktiv kandidat for både patienter og dem, der betaler for sundhedstjenester.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6375629/

Changes in the consumption of antiepileptics and psychotropic medicines after starting low dose naltrexone: A nationwide register-based controlled before-after study:

Ændringer i forbruget af antiepileptika og psykotrope lægemidler efter påbegyndelse af LDN:

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51569-z

The Effect of Low-Dose Naltrexone on Medication in Inflammatory Bowel Disease A Quasi Experimental Before-and-After Prescription Database Study:

En undersøgelse af, hvorvidt initiering af LDN-behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) blev efterfulgt af ændringer i udlevering af relevant medicin. En kvasi-eksperimentel før og efter undersøgelse efter en pludselig stigning i LDN-brug i den norske befolkning i 2013.

Resultater antyder, at initieringen af LDN i IBD efterfølges af reduceret dispensering af adskillige lægemidler, der er væsentlige i behandlingen af CD og UC.

https://www.researchgate.net/publication/322862240_The_Effect_of_Low-Dose_Naltrexone_on_Medication_in_Inflammatory_Bowel_Disease_A_Quasi_Experimental_Before-and-After_Prescription_Database_Study

The Effects of Low Dose Naltrexone on Opioid Induced Hyperalgesia and Fibromyalgia.

Opioid-induceret hyperalgesi og fibromyalgi behandlet med LDN og testet med koldpressortest. Ved at sammenligne indledende og sidste koldpressor-testtider, mere end firdoblede dem med opioid-induceret hyperalgesi deres smertetolerance, og dem med fibromyalgi fordoblede deres. Denne forbedrede smertetolerance for opioid-induceret hyperalgesi og fibromyalgi var statistisk signifikant og havde en stor effektstørrelse. Resultater tyder på, at patienter i kronisk opioidbehandling bør have smertetolerance målt ved koldpressortest med afgiftning og LDN tilvejebragt for at korrigere opioid-induceret hyperalgesi. Fibromyalgi kan også behandles med LDN. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.593842/full

Low-Dose Naltrexone for the Treatment of Fibromyalgia: Investigation of Dose-Response Relationships: Denne undersøgelse er den første til at udforske dosis-respons-forhold i behandlingen af fibromyalgi med LDN. Fremtidige placebo-kontrollerede randomiserede kliniske forsøg er nødvendige, og ifølge vores resultater synes 4,5 mg, som tidligere er blevet anvendt som en relevant testdosis: https://academic.oup.com/painmedicine/article/21/10/2253/5740044?login=false

Reduced Pro-inflammatory Cytokines after Eight Weeks of Low-Dose Naltrexone for Fibromyalgia: I dette 10-ugers, enkeltblinde, crossover-forsøg testede vi immuneffekterne af otte ugers oral administration af LDN. Resultaterne af dette pilotforsøg tyder på, at LDN-behandling ved fibromyalgi er forbundet med en reduktion af flere centrale pro-inflammatoriske cytokiner og symptomer. Den potentielle rolle af LDN som en atypisk antiinflammatorisk medicin bør undersøges nærmere. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5489802/

Low-Dose Naltrexone Decreases Anxiety, Pain, in Patients with Fibromyalgi:

Et betydeligt antal patienter med fibromyalgi reagerer ikke tilstrækkeligt på aktuelt tilgængelige behandlinger. I denne undersøgelse fik patienterne administreret 3 mg LDN om natten til 25 patienter diagnosticeret med fibromyalgi baseret på American College of Rheumatology kriterier. Dosis kunne titreres til maksimalt 4,5 mg. Patienterne fik lov til at fortsætte med pregabalin, milnacipran eller duloxetin.

Det primære resultatmål var Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) ved 3. måned.

Af de 22 patienter, der fuldførte undersøgelsen, forblev 32 % på LDN-monoterapi gennem hele undersøgelsen. Ved 3. måned blev der rapporteret en samlet forbedring på 19,5 % i FIQR. 50 % havde et gennemsnit på 41 % forbedring i FIQR.

Patienterne rapporterede fald i angst, smerte og sovevaner fra baseline.

https://www.empr.com/home/mpr-first-report/acr-arhp-annual-meeting-2013/low-dose-naltrexone-decreases-anxiety-pain-in-patients-with-fibromyalgia/

Low-dose naltrexone for disease prevention and quality of life.

Indsamlede beviser tyder på, at LDN kan fremme sundhedsunderstøttende immunmodulering, som kan reducere forskellige onkogene og inflammatoriske autoimmune processer.

https://www.researchgate.net/publication/23554155_Low-dose_naltrexone_for_disease_prevention_and_quality_of_life

 

Low-Dose Naltrexone Treatment of Familial Benign Pemphigus (Hailey-Hailey Disease)

Caserapport med 3 patienter. Hver patient udviste mindst 80 % forbedring i sygdomsudstrækning. Alle 3 patienter havde væsentlig forbedring i livskvalitet, hvor en patient også rapporterede forbedring i sin depression. https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2646785 Desværre kun resume.

Double-blinded placebo-controlled cross-over pilot trial of naltrexone to treat Gulf War Illness.

Et dobbeltblindet, placebo-kontrolleret crossover-forsøg med naltrexon 4,5 mg/dag.

37 deltagere gennemførte protokollen. 100 % havde øvre luftvejsbetændelse ved undersøgelse. 88% var overvægtige eller fede. CGIS opdagede forbedring hos 38 % af patienterne, hvor 6 af disse patienter rapporterede meget forbedring. Ikke-responderere blev vurderet til at vise ingen ændring fra baseline eller blev vurderet minimalt dårligere. Responders viste signifikant mindre handicap end ikke-responderende med hensyn til følelsesmæssige begrænsninger samt større forbedring på VAS-skalaer for forvirring, vertigo og depression.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2018.1477034?journalCode=rftg20 (desværre kun resume)

Low-Dose Naltrexone Treatment of Familial Benign Pemphigus (Hailey-Hailey Disease):

Caserapport med 3 patienter. Hver patient udviste mindst 80 % forbedring i sygdomsudstrækning. Alle 3 patienter havde væsentlig forbedring i livskvalitet, hvor en patient også rapporterede forbedring i sin depression. https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2646785 Desværre kun resume.

 

Treatment of Hailey-Hailey Disease With Low-Dose Naltrexone:

Alle 3 patienter noterede signifikant heling af erosioner og plaques begyndende fra det perifere aspekt inden for 1 til 2 ugers behandling og klinisk opløsning af læsioner inden for 2 måneder. Seponering af LDN resulterede i opblussen af symptomer, som forsvandt inden for 2 til 3 dage efter genudsættelse med LDN. https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2646786 Desværre kun resume.

Single cohort study of the effect of low dose naltrexone on the evolution of immunological, virological and clinical state of HIV+ adults in Mali:

For at implementere en immunregulerende tilgang til at reducere eller forhindre indtræden af AIDS-symptomer hos HIV+-individer blev der udført et enkelt prospektivt kohortestudie for at evaluere effekten af LDN på HIV-inficerede, asymptomatiske, ellers ubehandlede Mali-voksne. Ud af 55 fulgte forsøgspersoner gennemførte 71 % det fulde program uden indikationer på kliniske AIDS-symptomer.

https://academicjournals.org/journal/JAHR/article-full-text-pdf/DD735DE2958

Low-dose naltrexone rescues inflammation and insulin resistance associated with hyperinsulinemia:

LDN reducerer inflammation og insulinresistens forbundet med hyperinsulinæmi.

Hyperinsulinæmi: Bugspytkirtlen får besked om manglende sukkeroptagelse i cellerne og producerer som kompensation øgede mængder insulin, for at sukkeret kan blive optaget i cellerne.

Hyperinsulinæmi fremmer frigivelsen af opløselige proinflammatoriske mediatorer fra makrofager, der fører til systemisk insulinresistens.

LDN dæmper hyperinsulinæmi-induceret frigivelse af proinflammatoriske cytokiner og genindsætter insulinfølsomhed.

LDN forbedrer hyperinsulinæmi-induceret insulinresistens ved at orientere makrofager mod inflammation med antiinflammation.

LDN kan anvendes mod insulinresistens, inflammation og metaboliske sygdomme.

https://www.jbc.org/action/showPdf?pii=S0021-9258%2817%2950455-X

The use of low-dose naltrexone (LDN) as a novel anti-inflammatory treatment for chronic pain:

Beviserne gennemgås for, at LDN kan fungere som et nyt anti-inflammatorisk middel i centralnervesystemet via virkning på mikrogliaceller. Disse virkninger kan være unikke for lave doser af Naltrexon og ser ud til at være helt uafhængige af Naltrexons bedre kendte aktivitet på opioidreceptorer. På trods af det første løfte om effekt er brugen af LDN til kroniske lidelser stadig meget eksperimentel.

Publicerede forsøg har lave stikprøvestørrelser, og få replikationer er blevet udført. I artiklen afdækkes den typiske brug af LDN i kliniske forsøg, advarsler ved brug af medicinen og anbefalinger til fremtidig forskning og klinisk arbejde. LDN kan repræsentere en af de første gliacellemodulatorer, der skal bruges til behandling af kroniske smertelidelser: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10067-014-2517-2.pdf

Hyperinsulinæmi: Bugspytkirtlen får besked om manglende sukkeroptagelse i cellerne og producerer som kompensation øgede mængder insulin, for at sukkeret kan blive optaget i cellerne.

Hyperinsulinæmi fremmer frigivelsen af opløselige proinflammatoriske mediatorer fra makrofager, der fører til systemisk insulinresistens.

LDN dæmper hyperinsulinæmi-induceret frigivelse af proinflammatoriske cytokiner og genindsætter insulinfølsomhed.

LDN forbedrer hyperinsulinæmi-induceret insulinresistens ved at orientere makrofager mod inflammation med antiinflammation.

LDN kan anvendes mod insulinresistens, inflammation og metaboliske sygdomme.

https://www.jbc.org/action/showPdf?pii=S0021-9258%2817%2950455-X

The Uses of Low-Dose Naltrexone i Clinical Practice:

Formålet med dette papir er at gennemgå LDN til brug i klinisk praksis. Den kendte eller teoretiske virkningsmekanisme af LDN, kliniske forskningsresultater i relation til forskellige medicinske tilstande, herunder smerter, autoimmune tilstande, cancer og mentalesygdomme vil blive diskuteret. Anbefalede doser og former for LDN vil også blive opsummeret:

https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2018-04/uses-low-dose-naltrexone-clinical-practice

Low dose naltrexone in the treatment of dissociative symptoms:

Behandling med LDN kan være et nyttigt element i behandlingen af patienter med kompleks posttraumatisk stresslidelse. Desværre kun resume.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25421416/

Low-dose naltrexone as a treatment for cronic fatique syndrome:

Caserapport over 3 ME patienter, der alle får effekt af LDN. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31911410

 

Potential Therapeutic Benefit of Low Dose Naltrexone in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Role of Transient Receptor Potential Melastiatin 3 Ion Channels in Pathophysiology and Treatment:

Potentiel terapeutisk fordel ved LDN ved myalgisk encefalomyelitis/kronisk træthedssyndrom: Transientreceptors rolle Potentiel Melastatin 3 ionkanaler i patofysiologi og behandling. ME/CFS -patienter rapporterede forbedring af nedsat tanke, koncentration og kognitiv overbelastning samt andre symptomer på immunforstyrrelser (ondt i halsen, forstørrede eller ømme lymfeknuder og modtagelighed for forkølelse/influenza) efter behandling med LDN. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8313851/

 

Low-dose naltrexone in the treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS):

73,9% af patienterne rapporterede et positivt behandlingsrespons på LDN. De fleste patienter oplevede forbedret årvågenhed og forbedret fysisk og kognitiv præstation. Nogle patienter rapporterede om mindre smerter og feber. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2019.1692770

Enkephalin Therapy Improves Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis:

(MS) er ledsaget af fald i serum endogene enkephalin/endorfiner og ændringer i inflammatoriske cytokiner. Denne retrospektive analyse af serumniveauer blev udført hos 53 patienter med etableret recidiverende-remitterende MS behandlet med de sygdomsmodificerende terapier (DMT) glatirameracetat, dimethylfumarat eller med den bioterapeutiske lavdosis Naltrexon (LDN) for at hæve enkephaliner, en off-label alternativ. Opioidvækstfaktor (OGF), et hæmmende endogent opioid involveret i modulering af cellulær replikation, blev målt og korreleret til serum-β-endorfin, IL-17A og TNFα. Resultater afslørede, at MS fører til en signifikant reduktion i OGF-niveauer hos forsøgspersoner på DMT’er, men patienter på LDN havde OGF-niveauer sammenlignelige med ikke-MS-kontroller. Individer på DMT’er havde signifikant forhøjede TNFα-niveauer, mens IL-17A-niveauer kun var signifikant forhøjede hos patienter, der tog dimethylfumarat. En direkte korrelation blev etableret mellem OGF og IL17A, hvilket indikerer en potentiel interaktion mellem OGF-OGFr-aksen og pro-inflammatoriske T-hjælperceller, der giver indsigt i sygdommens ætiologi. https://www.intechopen.com/chapters/70924

Use of naltrexone in treating opioid use disorder in pregnancy:

Brug af Naltrexon til behandling af opioidbrugsforstyrrelser under graviditet: Naltrexon tolereres godt af både mor og foster, og nyfødte spædbørn oplever ikke symptomer på neonatalt abstinenssyndrom, hvis behandling med Naltrexon opretholdes til fødslen. Ingen tilfælde af spontan abort eller dødfødsel, og der blev ikke set ændringer i føtale hjertemonitor-sporing med lægemiddelinitiering. Forekomsten af ​​fødselsanomalier var ikke afvigende. http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31376396

Immunometabolic Modulatory Role of Naltrexone in BV-2 Microglia Cells:

Relateret til LDNs anti-neuroinflammatoriske egenskaber medieres virkningsmekanismen muligvis via Toll-lignende receptor 4-antagonisme, som er bredt udtrykt på mikrogliaceller. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere de immunmetaboliske virkninger af naltrexon på mikrogliaceller under in vitro-betingelser. Ved at modulere de fænotypiske træk ved metabolisk skift af aktiverede mikroglia, blev LDN fundet at være et effektivt og kraftfuldt værktøj til immunmetabolisk omprogrammering og kunne være en lovende ny behandling for forskellige neuroinflammatoriske tilstande.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8395119/

Formulation and Stability of Naltrexone Oral <Liquid for Rapid Withdrawal from Methadone.

Nedbrydning af Naltrexon i alle formuleringer opbevaret ved 4 og 25 °C var ikke signifikant efter 90 dage.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9391680/

Low dose naltrexone in the treatment of dissociative symptoms.

Af i alt 15 behandlede patienter rapporterede 11 øjeblikkelige positive effekter, 7 beskrev en vedvarende nyttig effekt. Størstedelen af patienter, der mærkede positive effekter, rapporterede en klarere opfattelse af både miljøet og deres egen indre oplevelse. Dette forbedrede både vurderingen og håndteringen af virkeligheden samt opfattelsen af krop og affekt samt selvregulering.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00115-014-4015-9 (desværre kun resume)

Low-dose naltrexone for disease prevention and quality of life

LDN til sygdomsforebyggelse og livskvalitet. Det tyder på, at LDN kan fremme sundhedsunderstøttende immunmodulation, som kan reducere forskellige onkogene og inflammatoriske autoimmune processer. Da LDN kan opregulere endogen opioidaktivitet, kan det også have en rolle i at fremme stressmodstandsdygtighed, motion, social binding og følelsesmæssigt velvære såvel som forbedring af psykiatriske problemer såsom autisme og depression.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19041189/ Desværre kun resume.

Low-dose naltrexone and opioid consumption: a drug utilization cohort study based on data from the Norwegian prescription database.

Ændringer i forbruget af opioide lægemidler efter påbegyndelse af LDN.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5485080/

Low-dose Naltrexone for the treatment of sarcoidosis.

Caserapport: LDN blev administreret til en sarkoidosepatient med alvorlig træthed, sarkoidudslæt og markant røntgenbevis på gastrointestinal involvering. Hun havde forbedring i energi og bedring af hududslæt. CT viste fuldstændig forbedring af milt- og leverlæsioner. https://www.mattioli1885journals.com/index.php/sarcoidosis/article/view/5303/4138

Potential antidepressant role of low-dose naltrexone in rat model of chronic unpredictable mild stress:

Potentiel antidepressiv rolle for lavdosis Naltrexon hos rotter med kronisk uforudsigelig mild stress. Resultaterne antyder, at LDN kan have terapeutiske effekter på depression-lignende opførsel hos rotter. Desværre kun resume.

https://www.semanticscholar.org/paper/Potential-antidepressant-role-of-low-dose-in-a-rat-Lin-He/26612402e27845a5ec3d2fa6e88b160ab1581d0f

Low-Dose Naltrexone for Pruritus in Systemic Sclerosis.

I denne case-serie rapporterer vi tre patienter, der havde signifikant forbedring af kløe og symptomer i mave-tarmkanalen. Denne lille case-serie antyder, at LDN kan være en effektiv, meget tolerabel og billig behandling af pruritus og symptomer i mave-tarmkanalen ved systemisk sklerose.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171757/

A sudden and unprecedented increase in low dose naltrexone (LDN) prescribing in Norway. Patient and prescriber characteristics and dispense patterns. A drug utilization cohort study.

Efter en tv-dokumentar i 2013 var der en enorm stigning i LDN-brug i en lang række ikke-godkendte indikationer i Norge. Vi sigter mod at beskrive omfanget af denne pludselige og hidtil usete stigning i LDN-ordination, at karakterisere patienter og LDN-ordinerende læger og at estimere LDN-dosisstørrelser.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298009/