LDN ved planlagt operation eller ved ulykkestilfælde der kræver morfin.

LDN ved planlagt operation eller ved ulykkestilfælde der kræver morfin.

Da Naltrexons halveringstid er 4 timer, vil der efter 48 timer kun være 0,02% Naltrexon tilbage i kroppen, hvilket ingen betydning vil have for en smertelindrende behandling med opioider ved en operation. Derfor anbefales det at stoppe med LDN 48 timer før en planlagt operation.

Skulle du komme ud for en ulykke, skal du ikke være nervøs for, at en evt. morfin-behandling ikke vil virke eller vil være farlig. LDN er så lav en dosis, at ikke alle opioid-/endorfinreceptorer er blokerede. Sker ulykken lige efter indtag af LDN, vil morfinen virke men sikkert ikke optimalt, hvorfor du vil få ekstra. Dette er okay, da du er under overvågning. Sker ulykken efter LDN’s blokerende virkning på receptorerne, vil en morfin-behandling virke helt almindeligt.

Husk selv at vente med at starte på LDN igen, til du ved, at opioiderne er ude af kroppen. Tjek det pågældende præparats halveringstid på pro.medicin.dk. Der skal gå 5 halveringstider før opstart af LDN. Er du i tvivl, så kontakt LDN Foreningen – vi hjælper dig gerne.