Horsted Institute

Horsted Institute

Horsted Institute

Priser privatklinikker:

Konsultationen foregår via tlf./video

Horsted Institute:

Telefon/videokonsultation 1695.-

Recept 1. gang 0.-

Opfølgning incl. recept 795.-