Historien bag LDN Foreningen

Historien bag LDN Foreningen

LDN Foreningen blev stiftet i 2018 med det formål at udbrede kendskabet til LDN hos både brugere og behandlere samt at få LDN anerkendt som behandling af både kroniske smerter, autoimmune sygdomme, cancer mm.

Egne erfaringer førte til LDN Foreningen

Bag stiftelsen står Anette Møberg, en fysioterapeut med stor interesse for smertebehandling og i særdeleshed LDN. Interessen for LDN blev vakt, da hun selv havde været igennem en lang række præparater uden effekt mod både en autoimmun sygdom og smerter og endelig kom på LDN og fik en fuldstændig fantastisk effekt af det.

Dette medførte en kæmpe nysgerrighed for det ukendte, billige, harmløse præparat, som på mange måder og for mange mennesker er et mirakelmiddel.

Fra Facebookgruppe til foreningen

Gennem gruppen LDN DK på Facebook og foredrag udbredte Anette sin viden, delte sine erfaringer og hjalp med doseringer mv., når lægerne bad patienterne om at søge hjælp i gruppen eller hos hende. Da det sidste er fuldstændig forkert opstod ideen om en LDN Forening, hvor både medlemmer, læger m.fl. ville kunne få hjælp og viden, og hvor kendskabet ville kunne udbredes bedre og bredere. Dette har således resulteret i stiftelsen af LDN Foreningen, som består af en række brugere af LDN, og ideen er blevet bakket op af de rigtig mange medlemmer af gruppen LDN DK på Facebook.

Evidens og vidensdeling

Der findes store mængder information om LDN på internettet, men da det meste er på engelsk, og det der er på dansk er enten er mangelfuld eller fejlbehæftet, finder LDN Foreningen det nødvendigt gennem hjemmeside, besøg hos smerteklinikker, kontakt til Sundhedsstyrelsen, foredrag mm. at udbrede viden om den seneste udvikling indenfor forskningen og behandlingen med LDN.

LDN i Danmark

Behandlingen med LDN startede, med få undtagelser, i Danmark i 2012 på nogle enkelte smerteklinikker. På nuværende tidspunkt er der over 25000 brugere af LDN i Danmark, hvoraf rigtig mange har fået hjælp af erfaringsudvekslingerne i LDN DK. Der er pt. 35 smerteklinikker/-læger og 337 lægepraksisser, der udskriver LDN, så det er virkelig en positiv udvikling.