Bivirkninger

Bivirkninger LDN kontra Naltrexon i høj dosis

Selvom de 2 præparater indeholder det samme aktive stof, Naltrexon, så er det LDN Foreningens og LDN Research Trust’ erfaring, at den store forskel på styrken bevirker, at der er stor forskel på bivirkningerne. Derfor mener LDN Foreningen, at det er en stor fejl, når enkelte læger og smerteklinikker oplyser om Naltrexons bivirkninger ved LDN behandling.

Bivirkninger ved LDN

Typiske bivirkninger ved LDN er søvnforstyrrelser og øget drømmeaktivitet. Dette kan mindskes ved at skifte indtagelsestidspunktet, men vil med tiden forsvinde af sig selv.

Nogen oplever mave-tarm problemer (løs/hård afføring), hvilket formodentlig skyldes, at 10% af endorfinreceptorerne sidder i tarmene. Især personer som tidligere har været i behandling med opioider, kan opleve løs afføring i de første dage, da deres tarme har været sløve af opioiderne. Mave/tarm problemerne kan medføre madlede/let kvalme.

Hovedpine der som regel kan mindskes ved øget væskeindtag. 

Indre uro pga. den store endorfinfrigivelse. Dette kan føles som hjertebanken.

Øget svedtendens, hvilket eksperterne ved LDN Research Trust mener skyldes LDS’s antiinflammatoriske effekt.

Ved bivirkninger kan man reducere dosis med 50% i 7 dage før man forsøger at øge igen

https://www.ldnresearchtrust.org/how-naltrexone-works

Hvis du får bivirkninger, så er det kun i starten samt ved dosisøgning. Dvs. de er alle forbigående. Alle bivirkninger er harmløse, og der til d.d. ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger ved LDN. Flere forskere udtaler oveni købet, at bivirkningerne ved LDN er på højde med bivirkningerne fra placebo.

https://www.mdpi.com/2076-3271/6/4/82/htm

Bivirkninger skal ikke forveksles med symptomforværring, som forekommer ved 10%.

Symptomforværring kan især forekomme hos personer med MS eller ME og vil forsvinde igen efter kort tid.

https://www.ldnresearchtrust.org/how-naltrexone-works

Et studie med 215 patienter med multiple sclerose viste efter 3 års brug af LDN at det ikke havde en negativ virkning eller gav sygdomsforværring. LDN er rigtig godt tolereret og påvirker ikke lever, nyre eller blodbilledet og er sikkert at anvende.

https://www.mdpi.com/2076-3271/6/4/82/htm

Det kan være svært at adskille, hvad der er bivirkninger fra medicin, hvad der er udsving i ens medicinske tilstand eller om der måske er stødt andre helbredsmæssige tilstande til. Ofte er det svært at huske, hvilke symptomer man oplevede før. Husk derfor at diskutere eventuelle LDN-bivirkninger hos din læge.

Bivirkninger ved Naltrexon 50-300 mg.

I doserne 50-300 mg kan der være mange bivirkninger, men Naltrexon anses stadigt for at være et sikkert præparat.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9097868

Meget almindelige (> 10%): Kraftesløshed, Abdominalsmerter, Kvalme, Opkastning, Artralgi, Myalgi, Hovedpine, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnforstyrrelser.

Almindelige (1-10%): Kulderystelser, Nedsat appetit, Træthed, Tørst, Øget energi, Diarré, Obstipation. 
Rhinitis, Brystsmerter, Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Irritabilitet, Suicidaladfærd, Svimmelhed, Hududslæt, Øget svedtendens, Ejakulationsforstyrrelser, Impotens, Urinretention, Tåreflåd.

Sjældne (0,01-0,1%): Leverpåvirkning, Hallucinationer, Talebesvær

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4421

Opdateret 21/11 2023