Bilag 2

Vi har desværre opdaget fejl i regnskabet.

Vi arbejder på højtryk for at få det rettet og gennemgået af en revisor. Herefter indkalder vi til et Zoom møde, hvor regnskabet bliver gennemgået til punkt og prikke.

Bestyrelsen