Bestyrelsen

Anette Møberg - Formand

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

Elisabeth C. R. Wrisberg - Næstformand

Mail: wrisberg@ldnforeningen.dk

Lena Søe - Kasserer

Mail: lena@ldnforeningen.dk

Torben Krogh - Sekretær

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

Heidi Svejstrup Nielsen - Menigt medlem

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

Ditte Eden - Menigt medlem

Mail: ditte@ldnforeningen.dk

Per Fagerstrøm - Menigt medlem

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

Annegrethe Krarup - Menigt medlem

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

Lykke Roi - Menigt medlem

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk

KONSULENT & FOREDRAGSHOLDER

Anette Møberg

Mail: kontakt@ldnforeningen.dk