AR – Alternativ Regime med LDN

Alternativ Regime (AR)

Læge: Husk altid at have en læge ind over. Lægen skal have forståelse for, at det i en periode er nødvendigt med dobbelt dosis LDN, og evt. en lidt større dosis efter endt AR.

Forsigtighed og sikkerhed: Cancerpatienter må IKKE prøve dette. Det er en anden virkningsmekanisme, som gælder for cancerpatienter, og de må ikke overstige 4,5 mg Naltrexon pr. døgn. Folk med stofskifteproblemer frarådes også at prøve dette regime, da stofskiftet meget let påvirkes af LDN.

AR anses for at være sikkert, idet Naltrexon 25 mg og opefter anses for værende sikkert, og dosis pr. døgn vil ikke overstige 25 mg.

AR ved inflammation: AR går i sin enkelthed ud på, at man tager sin vanlige dosis hver 12. time i først 14 dage. Herefter tager man sin dosis 1 gang dagligt i 3-5 dage for at mærke, om inflammationen er væk eller på retur. Hvis ikke kan man gentage processen 7-14 dage mere efter behov. Her er altså ikke tale om at dele sin dosis men at tage hele sin dosis hver 12. time.

Er du under optrapning af LDN og mærker, at effekten falder under AR, så kan du roligt øge, selvom du er på AR.

Skal du til at starte på LDN og ved, at du har meget inflammation i kroppen f.eks fordi du har fibromyalgi eller leddegigt m.fl., så kan det være en fordel, at starte direkte med 3 mg hver 12. time. Dog skal du være sikker på, at du ikke har skjulte sygdomme, som ikke kan klare så høj en startdosis. Får du mange bivirkninger indenfor de første 2 dage, bør du springe en dosis over og så fortsætte med en meget lavere dosis fx 1 mg hver 12. time.

Flere har meldt tilbage om en god, og for mange, umiddelbar effekt. De, som startede på denne dosis, oplevede kun lidt eller ingen symptomforværring, noget en del patienter kan gøre, når de starter på en lav dosis.

AR ved besvær ved at stige i dosis: AR kan også benyttes, hvis du har svært ved at øge din dosis og kan mærke, at du ikke har fuld effekt af LDN endnu. Dette selvom du ikke har inflammation. Ligesom ved inflammation tager du den dosis du er kommet til hver 12. time i 14 dage. Herefter kan de fleste øge uden problemer, med mindre det viser sig at de var på rette dosis før AR og blot ikke havde givet LDN nok tid til at virke optimalt.

Hvorfor AR: I dette dokument beskrives, hvordan en anden måde at dosere LDN kan benyttes for at reducere inflammatoriske tilstande i kroppen eller til at øge dosis, hvis dette synes umuligt på vanlig vis. 

Det er en metode, som nordmændene har opfundet, men erfaringer fra danske brugere vejer tungest i dette dokument.

Den eneste videnskabelige forklaring, der kan være på, hvorfor netop denne doseringsmetode virker ekstra godt på inflammation, er virkningsmekanismen, hvor LDN forårsager reduceret celleinflammation ved at reducere produktionen af signalmolekylet NF Kappa B i cellerne. Denne reduktion i signalmolekylet resulterer i en regulering af produktionen af inflammatoriske proteiner, som kaldes cytokiner. Indtil der foreligger mere forskning og dokumentation på virkningsmekanismerne af LDN må vi antage, at reduktionen i inflammation pga. regulering af cytokiner for at være den dominerende effekt af LDN ved AR. Fordi det kun er en antagelse, er dette dokument baseret på brugererfaringer.

Hvorfor ikke altid AR?: Fordi 1 daglig dosis virker meget mere immunregulerende end 2 daglige doser. Har man en autoimmun sygdom, er det vigtigst at holde immunsystemet reguleret, så sygdommen standses/bremses. Vi har bedst af 1 daglig dosis for at styrke immunforsvaret mest muligt.

Bivirkninger: De, som normalt tager deres LDN om morgenen, kan have lidt svært ved at falde i søvn om aftenen, men da AR ofte gør en træt i starten hjælper dette. Lidt øgede smerter kan også være en bivirkning. Enkelte bliver utilpasse af AR, men det er sjældent.

Vær opmærksom på, at alle er forskellige og reagerer forskelligt på medicinsk behandling. Der vil derfor være individuelle forskelle på, hvordan patienter reagerer på regimet.