Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i LDN Foreningen

Søndag d. 6. juni 2021 kl. 14.00

LDN Foreningen indkalder hermed til ordinær generalforsamling. som denne gang udelukkende foregår som online møde. 

 

Tilmelding er nødvendig – se link nedenfor indkaldelsen. Det er muligt at deltage via alm. computer, tablet og mobil.

DAGSORDEN

 1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/ Anette Møberg
 3. Regnskab v/ kasserer Lena Søe
 4. Behandling af indkomne forslag:
 • Bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer: Indstillet af bestyrelsen
 • Der nedsættes en arbejdsgruppe af frivillige (ikke bestyrelsesmedlemmer), der kan hjælpe bestyrelsen med aktuelle opgaver uden at forpligtige sig: Indstillet af Annegrethe Krarup
 • Der laves en liste/vidensbank af frivillige, som bestyrelsen kan trække på ved spørgsmål. Fx læger, sygeplejersker, farmaceuter, farmakonomer, personer med stor viden om forskellige sygdomme/lidelser/behandlingsmetoder mm.: Indstillet af Annegrethe Krarup
 • Oprettelse af et landsdækkende bisidderteam: Indstillet af bestyrelsen
 1. Fastansættelse af kontingent: indstilles som nuværende
 2. Godkendelse af budget
 3. Valg af bestyrelse:
 • Ikke på valg:
  • Heidii Svejstrup Nielsen
  • Elisabeth Wrisberg
  • Lena Søe
  • Ditte Ejersbo Eden
 • På valg:
  • Suzette Thegler: genopstiller ikke
  • Jaqueline Bay: genopstiller ikke
  • Mette Monty Koor: genopstiller ikke
  • Gitte Juhl: genopstiller ikke
  • Dorte Bøgeskov: genopstiller ikke
 • Nye på valg er (se beskrivelse nedenfor):
  • Anette Møberg
  • Annegrethe Krarup
  • Torben Krogh
  • Lykke Roi
  • Henriette Hobo
  • Per Fagerstrøm
 • Bestyrelsen mangler således 5 nye medlemmer jf. at vi fremadrettet ønsker 9 i bestyrelsen.
 1. Valg af revisor.
 2. Evt.

Regnskabet 2020

Tilmelding til generalforsamling

VALGAFSTEMNING

Da generalforsamlingen i år udelukkende foregå via online møde, har vi valgt at valget til de ledige poster i bestyrelsen foregår via online stemmeseddel.

 

Du finder din stemmeseddel her hvor du også kan læse om de opstillede kandidater 🌹

 

Hvis du vil nå at afgive dine stemmer, skal du stemme senest d. 5/6-19 kl.22.00. Herefter vil afstemningen være lukket, og der kan ikke stemmes på kandidater ved selve generalforsamlingen.